Serveis

Assessorament legal, defensa davant dels Tribunals.

Amb una experiència professional de 20 anys en el sector jurídic la firma assessora els seus clients judicial i extrajudicialment, actuant en el territori local, autonòmic i estatal, en les matèries que s’indiquen a continuació:

Dret Animal:

 Tramitació de denúncies administratives o penals per maltractament animal o per incompliment de la normativa animal, assessorament a particulars, professionals, empreses, associacions i Administracions sobre legislació, drets, obligacions i contractes en dret animal.

Dret civil: 

 Contractes, reclamacions de quantitat, assessorament i defensa en els processos judicials civils.

Dret penal: 

 Defensa o acusació particular en els procediments penals.

 

  

Cost dels serveis

A banda de les consultes, previ estudi del cas i de la seva viabilitat, s’elabora un pressupost del cost dels honoraris professionals.

La nostra prioritat és el client, vetllant pels seus interessos i per la justícia, adeqüant-nos a les seves possibilitats en la forma de pagament.